Welk btw-tarief dient een personal trainer te hanteren?

Auteur: Barry Giesberts

De Wet op Omzetbelasting is niet heel makkelijk te begrijpen in specifieke situaties, waardoor het onduidelijk kan zijn welk belastingtarief moet worden gehanteerd. Bijvoorbeeld bij de werkzaamheden van personal trainer. De ene keer moet de personal trainer het 9% btw-tarief in rekening brengen en de andere keer het 21% btw-tarief, bij dezelfde werkzaamheden. Verwarrend? Begrijpelijk, maar niet nodig. Om tot het juiste btw-tarief te komen, dient de personal trainer twee vragen te beantwoorden:

  1. Wordt de training gegeven in een sportaccommodatie*?
  2. Zo ja, wie geeft gelegenheid tot sportbeoefening?

*) Sportaccommodatie

Om de vraag: ‘Wordt de training gegeven in een sportaccommodatie’ te kunnen beantwoorden, dient eerst duidelijk te zijn wat er wordt verstaan onder een sportaccommodatie.

Onder sportaccommodatie worden alle onroerende zaken die zijn ingericht voor sportbeoefening verstaan. Je kan hierbij denken aan sporthallen, fitnesscentra, maar ook openbare ruimtes die gereserveerd zijn voor de sportbeoefening (bijvoorbeeld een weg waarop een parcours wordt uitgezet voor een marathon).

Nu duidelijk is wat wordt verstaan onder een sportaccommodatie, kan de vraag worden beantwoord. Wanneer de training niet wordt gegeven in een sportaccommodatie (maar ergens anders), dan geldt het 21% btw-tarief. Wordt de training wel gegeven in een sportaccommodatie, dan dien je antwoord te geven op de tweede vraag: ‘Wie geeft de gelegenheid tot sportbeoefening?’ 

Gelegenheid tot sport geven

Wanneer de training wordt gegeven in een sportaccommodatie dan dient te worden gekeken naar degene die de gelegenheid geeft tot sport. Hier zijn verschillende scenario’s denkbaar:

  1. Personal trainer wordt ingehuurd door accommodatie: word je als personal trainer ingehuurd door een sportschool? Dan geldt het 21% btw-tarief.
  2. Personal trainer geeft een training in een openbare ruimte of bij iemand thuis: geef je een training in een openbare ruimte (bootcamp) of bij iemand thuis? Dan geldt het 21% btw-tarief.
  3. Personal trainer is eigenaar van een sportaccommodatie: Geeft je de training in jouw eigen studio? Dan geldt het 9% btw-tarief.
  4. Personal trainer huurt een sportaccommodatie: huur je als personal trainer een specifieke ruimte die valt onder het begrip sportaccommodatie, dan geldt het 9% btw-tarief. Let wel op dat jouw klant geen lidmaatschap heeft bij de sportaccommodatie waar jij de ruimte huurt, dan geldt namelijk het 21% btw-tarief. De belastingdienst neemt dan namelijk de stelling in dat niet jij, maar de eigenaar van de sportschool de gelegenheid geeft tot sporten.

Vragen

Wil je meer weten over het juiste btw-tarief van jouw werkzaamheden als personal trainer? Neem gerust contact op met Numbar.

Deel deze blog