De KOR per 2020

Auteur: Barry Giesberts

Per 1 januari 2020 geldt een nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. Onder de huidige KOR hoeven ondernemers geen of minder btw af te dragen als op jaarbasis in totaal minder dan € 1.883 aan btw is verschuldigd. De nieuwe KOR is een vrijwillige keuze en is gekoppeld aan de omzet. Wanneer jij als btw-ondernemer in een jaar minder dan € 20.000 omzet (exclusief btw) hebt, kan jij ervoor kiezen om de nieuwe KOR toe te passen.

Wat houdt de KOR per 2020 in?

De ondernemer die kiest voor de nieuwe KOR:

  • Hoeft geen btw in rekening te brengen aan zijn of haar afnemers;
  • Heeft geen recht meer op aftrek van de btw op kosten of investeringen;
  • Hoeft geen reguliere btw-aangiften meer in te dienen.

Wanneer je kiest voor de nieuwe KOR dan maak je deze keuze voor tenminste drie jaar. Opzeggen kan dus pas na drie jaar of na overschrijding van de omzetgrens van € 20.000 in een jaar. Om een jojo-effect te voorkomen, kan je na opzegging of overschrijding je onderneming ook pas weer na een periode van drie jaar aanmelden voor de nieuwe KOR.

Overschrijding omzetgrens € 20.000

Kom je in de loop van het jaar boven de grens uit van € 20.000 dan gaan de normale btw-regels weer gelden. Je bent vanaf dat moment weer btw-plichtig, inclusief bijhorende voorwaarden. Je moet weer btw in rekening brengen aan afnemers, btw-administratie voeren en btw-aangifte doen. Ook zal je zelf bij de belastingdienst een verzoek moeten indienen voor het doen van btw-aangifte. Doe je dit niet tijdig, dan kan de belastingdienst daarvoor een boete opleggen.

Aanmelden?

Wil je direct per 1 januari 2020 gebruik maken van de nieuwe KOR? Dan dien je dat voor 20 november 2019 te melden bij de belastingdienst. Ontvangt de belastingdienst het verzoek na 20 november, dan ben je per 1 januari 2020 onderworpen aan de normale btw-regels. De nieuwe KOR kan dan pas op zijn vroegst op 1 april 2020 in gaan.

Heb je al reeds ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw, dan word je automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR. Je hoef dan geen actie te ondernemen, tenzij je geen gebruik wil maken van de nieuwe KOR. In dat geval dien je het afmeldformulier op de website van de belastingdienst in te vullen. Hou voor zowel het aanmelden als afmelden rekening met een verwerkingstijd van ten minste vier weken.

Vragen

Wil je meer weten over de KOR en de eventuele gevolgen voor jou? Neem gerust contact op met Numbar.

Deel deze blog